06 40544449 info@aleazorg.nl

Klachtenregeling & Vertrouwenspersoon voor Aleazorg

solopartners

Klachtenregeling & Vertrouwenspersoon voor Aleazorg

 1. Als u niet tevreden bent
  AleaZorg vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de begeleiding en ondersteuning die van ons ontvangt. Wij willen u heel graag goed en zorgvuldig begeleiden. Maar ook wij kunnen fouten maken. Soms gebeuren er dingen waar u het niet mee eens bent of doen wij dingen op een manier waarin u zich niet kunt vinden. Uw klacht is voor ons aanleiding om met u in gesprek te gaan. Wij hechten veel waarde aan een goede dienstverlening. Uw klacht kan ons helpen onze dienstverlening verder te verbeteren.
  Wie kan een klacht indienen?
  Cliënten die van ons zorg ontvangen, kunnen een klacht indienen. Maar ook partners en kinderen kunnen een klacht indienen. Maar u kunt ook een vertrouwenspersoon vragen namens u een klacht in te dienen.
 2.  Bij wie dient u een klacht in?
  2.1 Bij een medewerker van AleaZorg
  In eerste instantie proberen wij de klacht samen met u op te lossen. U kunt dan ook uw klacht indienen bij Aleazorg. Wij noteren uw klacht en zullen er zorgvuldig en professioneel mee omgaan. De leidinggevende van AleaZorg – G. Meola-Sahai– wordt altijd op de hoogte gesteld als er een klacht wordt ingediend. Wij streven ernaar om samen met u een oplossing voor uw klacht te vinden. Wij proberen uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
  2.2 Bij de onafhankelijke Klachtencommissie
  U kunt altijd een klacht indienen bij onze onafhankelijke Klachtencommissie. AleaZorg is voor de afhandeling van klachten aangesloten bij de Klachten- en Geschillencommissie van SoloPartners. Mocht u er samen met AleaZorg niet uitkomen, neemt u dan met hen contact op. Hun gegevens zijn:
  solopartnersSoloPartners
  Ridderhof 7
  5341 HS Oss
  085 2010140
  info@solopartners.nl
  SoloPartners beschikt ook over een onafhankelijke Geschillencommissie. U kunt zich tot de Geschillencommissie wenden als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost. Uw eigen bijdrage daarvoor bedraagt € 50,00. Deze krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
  Vertrouwenspersoon
  SoloPartners fungeert voor AleaZorg ook als Vertrouwenspersoon.
 3. Wat moet er in een klacht staan?
  Wij kunnen uw klacht pas in behandeling nemen als voor ons duidelijk is waarop uw klacht exact betrekking heeft. Wij vragen u dan ook in uw klacht in ieder geval de volgende gegevens op te nemen:
  1. Een omschrijving van uw klacht. Waarmee bent u het niet eens? Wat had volgens u anders gemoeten?
  2. Wanneer en waar heeft een en ander plaatsgevonden?
  3. Op wie heeft de klacht betrekking?
  4. Uw eigen gegevens (naam, adres, telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken). Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.
 4. Registratie
  Wij registreren alle klachten die worden ingediend in een apart Klachtenregister. De volgende gegevens worden in het Klachtenregister opgenomen:
  1. Datum van indiening van de klacht
  2. Naam van de klager
  3. Naam van de beklaagde
  4. Korte omschrijving van de klacht
  5. Categorieaanduiding (Personen, Begeleiding, Samenwerking, Anders namelijk)
  6. Uitspraak van de Klachtencommissie
  7. Eventuele aanbevelingen van de Klachtencommissie aan Certa Zorg
 5. Jaarverslag
  De Klachtencommissie brengt voor 1 maart van ieder kalenderjaar een verslag uit over het voorgaande jaar. Dat verslag bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  1. Aantal klachten dat in het verslagjaar is ontvangen
  2. Aantal klachten per categorie
  3. Wijze van afdoening
  4. Samenstelling van de Klachtencommissie
  AleaZorg neemt het verslag van de Klachtencommissie op in haar eigen jaarverslag, waarbij de privacy en identiteit van personen uiteraard worden beschermd.
 6. Wijziging
  AleaZorg kan deze Klachtenregeling wijzigen als daartoe aanleiding mocht zijn. De gewijzigde versie zal de oude versie vervangen en op de website worden gepubliceerd.

 

Neem contact met ons op

Tel:

06 40544449

Email

info@aleazorg.nl

Adres

JJ van Deinselaan 30b
Enschede 7541 PE

Openingstijden

Ma- vrij: 9.00 – 17.00
Weekends: gesloten